Skip to content

Asielzoeker nog geen kwart van alle migranten

    Migratiestromen van en naar Nederland kunnen niet los worden gezien van wereldwijde stromen: Nederlanders zijn overal op de wereld te vinden en Nederland zelf wordt ook steeds diverser. Duitse studenten, Syrische asielzoekers en Japanse ingenieurs: zij vormen slechts een deel van alle migranten in Nederland. Migratie in Beeld geeft aan de hand van verschillende thema’s een overzicht van trends en cijfers op het gebied van migratie.

    Een aantal zaken valt op. Immigratie neemt toe. Hoewel vooral de komst van asielmigranten veel aandacht krijgt in de media, blijken gezinsmigranten al jaren de grootste groep migranten te vormen. Ook komen er veel mensen naar Nederland om te werken, de laatste jaren steeds vaker uit EU-landen.

    Er komen de afgelopen jaren meer migranten dan voorheen naar Nederland, maar een groot deel vertrekt na een aantal jaar ook weer. En dan zijn er ook nog Nederlanders die –al dan niet tijdelijk- naar het buitenland gaan. Migratie is dus meer dan alleen mensen die zich in Nederland vestigen: het is een dynamisch geheel van komen en gaan. Link