Antropoloog James Suzman

Door corona is er meer bewustzijn dat hoe we nu werken niet houdbaar is.

Suzman heeft als antropoloog bijna vijftien jaar veldwerk gedaan bij de Ju/’hoansi. Dat is een bevolkingsgroep in Namibië die tot ver in de twintigste eeuw leefde als jager-verzamelaar. Inmiddels wonen veel van de nog enkele duizenden Ju/’hoansi in modernere nederzettingen. Hun traditionele leefwijze bestaat nog wel, maar staat sterk onder druk.

Volgens Suzman klopt de aanname niet dat het leven in dit soort samenlevingen “naar, bruut en kort” is, zoals filosoof Thomas Hobbes de natuurstaat omschreef. Voordat deze volkeren de afgelopen decennia van hun eigen grond werden verdreven, leefden ze veelal op plekken met meer dan genoeg voedsel. Ze gaan op zoek naar eten als ze honger hebben, in de wetenschap dat het toch wel goed zal komen. Foerageren ging spontaan, als hun maag begint te knorren. Veel jager-verzamelaars konden er, zeker in hun oude leefgebieden, behoorlijk zeker van zijn dat de natuur genoeg zou verschaffen om voldoende te kunnen eten. >>>

Scroll to Top