Select Page

Sinds ruim zestig jaar houdt oud-zendingsman Jan Slomp (1932) zich bezig met de islam. Hij zag het islamitische radicalisme toenemen terwijl de westerse houding tegenover de islam negatiever werd. Toch blijft hij geloven in een zinvolle dialoog. “De islam is een deel van mijn leven geworden. Ik zie het als mijn missie om misverstanden uit de weg te ruimen. Ik wil een bruggenbouwer zijn.”

De toon maakt de muziek. Ook moslimgeleerden brengen veel nuances aan. Het probleem is dat gelovigen en hun imams die niet kennen