Niemand kan zeggen dat er niet al jaren voor gewaarschuwd is. Al in 2006 legde econoom Nicholas Stern van de London School of Economics in een lijvig rapport in opdracht van de Britse regering uit dat het heel verstandig zou zijn om de uitstoot van broeikasgassen snel te reduceren, hoewel dat gigantische investeringen zou vergen en hoewel er op dat moment met het klimaat nog niet zo veel aan de hand leek. Die investeringen waren volgens Stern nog altijd vele malen goedkoper dan achteraf moeten betalen voor de klimaatontwrichting die ons anders zeker te wachten stond – zie de wereldwijde droogte, bosbranden en overstromingen van deze zomer. >>>

Categories: Archief