Select Page

De huidige Afrikaanse politieke elites gedragen zich net zo als de vroegere koloniale machthebbers; kleptocraten gebruiken het eigen land als wingewest en Afrikaanse leiders maken zich schuldig aan de roof van de natuurlijke rijkdommen van het continent. De verhalen gaan over schatrijke machthebbers die, soms al decennia lang, hun landen plunderen, in goede samenwerking met maffia’s, louche bedrijven en dito accountants en advocaten. Link