49 Boeken

Het recente migratiescenario voor de komende decennia van het CBS doet met name in populistische kringen de alarmbellen afgaan. Maar misschien is het goed om te beseffen dat migranten in het verre verleden altijd zorgden voor een nieuwe dynamiek in een samenleving. Zo leidde de komst van oosterse steppenvolkeren er rond 2800 v.Chr. zelfs toe dat dat de door ziekte geteisterde oerbevolking van Europa niet uitstierf, maar na vereniging met de nieuwkomers in genetisch opzicht sterker werd. Het is een van de conclusies van moderne Duitse historici die gebruik maken van dna-onderzoek en vaker door een microscoop turen dan dat ze in een archief of bij een opgraving zitten.

Bart Funnekotter bespreekt deze week twee boeken over die fascinerende ontwikkeling in de archeogenetica en kijkt met enige weemoed naar de volkeren met een rijke cultuur die tijdens die ontwikkelingen het loodje  legden. Link

Scroll to Top